Bi Zhiguang – Inheritor of Liger Mask in Shilin County, Kunming 

Bi Zhiguang – Inheritor of Liger Mask in Shilin County, Kunming 

石林县圭山乡狮虎面具制作技艺传承人 – 毕志光

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2541.html