He Jikuan – Inheritor of Naxi Copper Handicrafts Skills in Yulong County, Lijiang 

He Jikuan – Inheritor of Naxi Copper Handicrafts Skills in Yulong County, Lijiang 

丽江市白沙乡纳西铜工艺品制作传承人 – 和积宽

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2580.html