Bijiang Octagonal Pavillion in Fugong County, Nujiang

Chinese Name: 福贡县碧江八角楼
English Name: Bijiang Octagonal Pavillion in Fugong County, Nujiang

Bijiang Octagonal Pavillion in Fugong County, Nujiang

Location: