Zhongpai Township of Lanping County, Nujiang

Chinese Name: 兰坪县中排乡
English Name: Zhongpai Township of Lanping County, Nujiang