Bingzhongluo Town of Gongshan County, Nujiang

Chinese Name:贡山县丙中洛镇
English Name: Bingzhongluo Town of Gongshan County, Nujiang