Common Iora

Chinese Name: 黑翅雀鹎
English Name: Common Iora
Latin Name: Aegithina tiphia