Daju Elementary School in Yulong County, Lijiang

Chinese Name:玉龙县大具乡中心完小
English Name: Daju Elementary School in Yulong County, Lijiang