Dulongjiang Town of Gongshan County, Nujiang

Chinese Name: 贡山县独龙江乡
English Name: Dulongjiang Town of Gongshan County, Nujiang