Oriental White Stork

Chinese Name: 东方白鹳
English Name: Oriental White Stork
Latin Name: Ciconia boyciana