Shuichang Town of Shidian County, Baoshan

Chinese Name: 保山市施甸县水长乡
English Name: Shuichang Town of Shidian County, Baoshan