Yang Ruichen – Inheritor of Sacrificial Dough Modeling Skill in Lanping County, Nujiang 

Yang Ruichen – Inheritor of Sacrificial Dough Modeling Skill in Lanping County, Nujiang 

兰坪县金顶镇白族面塑传承人 – 羊瑞臣

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2584.html