Yanyuan Town of Zhenxiong County, Zhaotong

Chinese Name: 镇雄县盐源镇
English Name: Yanyuan Town of Zhenxiong County, Zhaotong