Yigu Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong

镇雄县以古彝族苗族乡Yigu Yi and Miao Ethnic Town in Zhenxiong County, Zhaotong