Gongsun Xin – Artisan of Zhizha Paper Art for Gaotai Acrobatic Stage in Tonghai County, Yuxi 

Gongsun Xin – Artisan of Zhizha Paper Art for Gaotai Acrobatic Stage in Tonghai County, Yuxi 

玉溪市通海县四街镇高台制作(纸扎)艺人 – 公孙馨

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3272.html