Liu Yongzhou – Inheritor of Liujiazhai Shadow Puppetry in Tengchong City, Baoshan 

Liu Yongzhou – Inheritor of Liujiazhai Shadow Puppetry in Tengchong City, Baoshan 

腾冲县固东镇刘家寨皮影戏传承人 – 刘永周

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2527.html