Niuwang (Jingniu) Festival of Zhuang Ethnic Minority

Chinese Name: 壮族敬牛节/牛戴花节/牛王节
English Name: Niuwang (Jingniu) Festival of Zhuang Ethnic Minority