Zhujie Yi Ethnic Town of Changning County in Baoshan

Chinese Name:昌宁县珠街彝族乡
English Name: Zhujie Yi Ethnic Town of Changning County in Baoshan