Wang Zhonglin – Lusheng Player in Funing County, Wenshan

Wang Zhonglin – Lusheng Player in Funing County, Wenshan 

文山州富宁县华清镇芦笙演奏艺人 – 王忠林

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2856.html