Xiaoguihu Lake in Jianshui County, Honghe

Chinese Name:建水县小桂湖
English Name: Xiaoguihu Lake in Jianshui County, Honghe
Location: