Yang Yongzhi – Master of Miao Ethnic Costume Making in Zhenxiong County, Zhaotong 

Yang Yongzhi – Master of Miao Ethnic Costume Making in Zhenxiong County, Zhaotong 

镇雄县乌峰镇苗族服饰制作能手 – 杨永芝

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2601.html