Yashen Festival of Yi Ethnic Minority in Nanjian County, Dali

Chinese Name: 大理南涧县哑神节
English Name: Yashen Festival of Yi Ethnic Minority in Nanjian County, Dali