Mengjiao Dai, Yi and Lahu Ethnic Town in Cangyuan County, Lincang City

Chinese Name: 沧源县勐角傣族彝族拉祜族乡
English Name: Mengjiao Dai, Yi and Lahu Ethnic Town in Cangyuan County, Lincang City