Zhanxi Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县盏西镇
English Name: Zhanxi Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture