Zhetai Village Zhuang Ethnic Culture Protection Area in Guangnan County, Wenshan

Zhetai Village Zhuang Ethnic Culture Protection Area in Guangnan County, Wenshan 广南县者太乡者太村壮族传统文化保护区

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1185.html