Jiayin Town of Honghe County in Honghe Prefecture

Chinese Name:红河县甲寅乡
English Name: Jiayin Town of Honghe County in Honghe Prefecture