Jingha Hani Ethnic Town in Jinghong City, Xishuangbanna

Chinese Name:景洪市景哈哈尼族乡
English Name: Jingha Hani Ethnic Town in Jinghong City, Xishuangbanna

Jingha Hani Ethnic Township of Jinghong City in XishuangBanna

Jingha Hani Ethnic Township of Jinghong City in XishuangBanna