Qujiang Town of Jianshui County in Honghe Prefecture

Chinese Name:建水县曲江镇
English Name: Qujiang Town of Jianshui County in Honghe Prefecture