Shangguan Shaorong – Paper-cut Craftsman in Yongsheng County, Lijiang 

Shangguan Shaorong – Paper-cut Craftsman in Yongsheng County, Lijiang 

丽江永胜县永北镇剪纸艺人 – 上官绍荣

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2671.html