Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali

Chinese Name: 剑川石宝山石钟寺
English Name: Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali
Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali-04 Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali-03 Shizhong (Stone Bell) Temple in Jianchuan County, Dali-02
Location: