Yinyuan Town of Yuanjiang County, Yuxi

Chinese Name: 玉溪市元江县因远镇
English Name: Yinyuan Town of Yuanjiang County, Yuxi