Yongxing Lisu Ethnic Town of Huaping County in Lijiang

Chinese Name:华坪县永兴傈僳族乡
English Name: Yongxing Lisu Ethnic Town of Huaping County in Lijiang
Yongxing Lisu Ethnic Town of Huaping County in Lijiang