Bus Schedules of Jianshui County Bus Station

Jianshui Bus Station (建水客运站)
Address: Jianshui County, Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province
Tel: (0873) 7653538

Timetable of Jianshui County Bus Station

Departure Station Arrival Station Departure Time Arrival Time Mileage Fare
建水客运站 通海 06:05 19:00   19
建水客运站 绿春 06:30     61
建水客运站 开远 06:30 19:20   22
建水客运站 石屏 06:30 19:30   13
建水客运站 河口 06:40     51
建水客运站 蒙自 06:40 18:00   22
建水客运站 曲靖 06:50     76
建水客运站 绿春 06:50     61
建水客运站 个旧 06:50 19:20   20
建水客运站 文山 07:00     49
建水客运站 红河 07:00     46
建水客运站 昆明 07:00     60
建水客运站 官厅 07:00   60  
建水客运站 元阳 07:15 18:40   32
建水客运站 河口 07:26     56
建水客运站 昆明 07:30     60
建水客运站 龙朋 07:30    
建水客运站 金平 07:47     51
建水客运站 红河 07:48     46
建水客运站 昆明 07:50     60
建水客运站 绿春 07:58     61
建水客运站 盘江 08:00   88  
建水客运站 甸尾 08:10   30  
建水客运站 昆明 08:15     60
建水客运站 河口 08:16     56
建水客运站 普雄 08:20   50  
建水客运站 红河 08:25     46
建水客运站 官厅 08:30   60  
建水客运站 昆明 08:35     60
建水客运站 绿春 08:50     61
建水客运站 昆明 09:00     60
建水客运站 甸尾 09:00   30  
建水客运站 金平 09:04     51
建水客运站 龙朋 09:10    
建水客运站 官厅 09:10   60  
建水客运站 昆明 09:20     60
建水客运站 普雄 09:20   50  
建水客运站 红田 09:30   34  
建水客运站 红河 09:34     46
建水客运站 昆明 09:45     60
建水客运站 官厅 10:00   60  
建水客运站 甸尾 10:00   30  
建水客运站 昆明 10:05     60
建水客运站 普雄 10:20   50  
建水客运站 昆明 10:30     60
建水客运站 昆明 10:50     60
建水客运站 甸尾 10:50   30  
建水客运站 官厅 10:50   60  
建水客运站 河口 10:57     56
建水客运站 昆明 11:10     60
建水客运站 普雄 11:20   50  
建水客运站 官厅 11:30   60  
建水客运站 昆明 11:35     60
建水客运站 绿春 11:44     61
建水客运站 红田 12:00   34  
建水客运站 龙朋 12:00    
建水客运站 官厅 12:00   60  
建水客运站 昆明 12:05     60
建水客运站 普雄 12:20   50  
建水客运站 泸西 12:26     49
建水客运站 红河 12:35     46
建水客运站 昆明 12:35     60
建水客运站 官厅 12:40   60  
建水客运站 昆明 12:45     60
建水客运站 甸尾 13:00   30  
建水客运站 昆明 13:25     60
建水客运站 羊街 13:30   48  
建水客运站 官厅 14:00   60  
建水客运站 甸尾 14:00   30  
建水客运站 湾塘 14:00   31  
建水客运站 昆明 14:05     60
建水客运站 龙朋 14:10    
建水客运站 普雄 14:20   50  
建水客运站 官厅   60  
建水客运站 红田 14:50   34  
建水客运站 甸尾 15:00   30  
建水客运站 昆明 15:05     60
建水客运站 龙朋 15:10    
建水客运站 官厅 15:10   60  
建水客运站 普雄 15:20   50  
建水客运站 湾塘 15:20   31  
建水客运站 利民 15:20   10  
建水客运站 红田 15:30   34  
建水客运站 红河 15:41     46
建水客运站 官厅 15:50   60  
建水客运站 红田 16:00   34  
建水客运站 甸尾 16:00   30  
建水客运站 昆明 16:10     60
建水客运站 普雄 16:20   50  
建水客运站 官厅 16:20   60  
建水客运站 官厅 17:00   60  
建水客运站 甸尾 17:00   30  
建水客运站 龙朋 17:10    
建水客运站 昆明 17:10     60
建水客运站 普雄 17:30   50  
建水客运站 甸尾 18:00   30  
建水客运站 官厅 18:00   60  
建水客运站 昆明 18:10     60
建水客运站 甸尾 19:00   30  
建水客运站 官厅 19:00   60  

Read More