Baozidong Village of Wenlan Town in Mengzi City, Honghe

Chinese Name:  蒙自市文澜镇白路脚村委会豹子洞村
English Name: Baozidong Village of Wenlan Town in Mengzi City, Honghe
Huashan Festival of Miao Ethnic Minority in Mengzi City is held in Baozidong Village of Wenlan Town.
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014_02/02/33529973_0.shtml