Japanese Pygmy Woodpecker

Chinese Name: 小星头啄木鸟
English Name: Japanese Pygmy Woodpecker
Latin Name: Dendrocopos kizuki