Zhao Wenliang – Inheritor of Yao Silver Ornament-making Craft in Jinping County, Honghe 

Zhao Wenliang – Inheritor of Yao Silver Ornament-making Craft in Jinping County, Honghe 

红河州金平县金河镇瑶族银饰制作技艺传承人 – 赵文亮

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3296.html