Kang Langnuo – Dai Engraver in Menglong Town of Jinghong City, XishuangBanna

Kang Langnuo – Dai Engraver in Menglong Town, Jinghong 

西双版纳州景洪市勐龙镇傣族雕刻艺人 – 康朗糯

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3316.html