Zhou Rongzhen – Inheritor of Cock-shaped Whistle Making Skill in Jianshui County, Honghe 

Zhou Rongzhen – Inheritor of Cock-shaped Whistle Making Skill in Jianshui County, Honghe 

建水县临安镇吹鸡制作技艺传承人 – 邹荣珍

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2559.html