Lapu River of Jinsha-Yangtze River in Weixi County, Diqing

Chinese Name:维西县腊普河
English Name: Lapu River of Jinsha-Yangtze River in Weixi County, Diqing