Lu Guizhi – Inheritor of Yi Ethnic Costume-making Skill in Jingdong County, Puer 

Lu Guizhi – Inheritor of Yi Ethnic Costume-making Skill in Jingdong County, Puer 

普洱市景东县安定乡彝族服饰制作技艺传承人 – 鲁桂枝

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2730.html