Ludian Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县鲁甸乡 Ludian Town in Yulong County, Lijiang