Mulaoyuan Bulang and Yi Ethnic Town in Shidian County, Baoshan

Chinese Name:施甸县木老元布朗族彝族乡
English Name: Mulaoyuan Bulang and Yi Ethnic Town in Shidian County, Baoshan