Tai’an Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县太安乡 Tai’an Town in Yulong County, Lijiang