S27 Expressway (Xiaotuanshan – Chengjiang)

S27高速公路(小团山-澄江)S27 Expressway (Xiaotuanshan – Chengjiang)