Shengmian Festival of Dai Ethnic Minority in Shiping County, Honghe

Chinese Name:  石屏县异龙镇傣族生面节
English Name: Shengmian Festival of Dai Ethnic Minority in Shiping County, Honghe
Location:石屏县异龙镇六家山村委会大寨村
Shengmian Festival of Dai Ethnic Minority is held in Dazhai Village of Yilong Town in Shiping County, Honghe.