Tiaogupo Festival of Yi Ethnic Minority in Longmushan Mountain of Shiping County, Honghe

Chinese Name: 石屏县异龙镇上普租村龙母山跳鼓坡节
English Name: Tiaogupo Festival of Yi Ethnic Minority in Longmushan Mountain of Shiping County, Honghe
Location: 石屏县异龙镇上普租村
http://news.flyxg.com/2016/shiping_0821/127253.html