Yezhi Town of Weixi County, Diqing

Chinese Name:维西县叶枝镇
English Name: Yezhi Town of Weixi County, Diqing