Guanzizai Tea Company in Kunming

Guan Zi Zai is a small Yi Wu based tea company. The boss of Guan Zi Zai is the elder brother of the Yong Pin Hao brand of teas.