Jiucheng Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture

Chinese Name:盈江县旧城镇
English Name: Jiucheng Town of Yingjiang County in Dehong Prefecture