Fengke Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县奉科乡 Fengke Town in Yulong County, Lijiang